"Marketing wojny". Ries - Jack Trout.

Strategie działań wojennych starożytności i obecne strategie marketingowe mają więcej podobieństw niż różnic choć może to być zaskakujące w pierwszym. Jest to jedna z rzeczy, które najbardziej przykuł moją uwagę i lubi większość tej książki od Ries – Jack Trout; jak Szczegółowa znajomość strategii, które były stosowane w całej historii, z greckiego i wojen punickich aż Bitwa pod Sedanem w II wojnie światowej, To pomoże Ci osiągnąć większy sukces w dziedzinie marketingu, (Więcej…)

Paradoks UE.

24

Ponieważ podstawą Unii Europejskiej został wprowadzony 1950 z Deklaracji Schumana, Europie zmieniło wiele rzeczy. Proces integracji europejskiej jest bardzo dobrym przykładem na świecie w celu zwiększenia możliwości dla obywateli i przedsiębiorstw. Jednak, Istnieje wielu ludzi w Europie, którzy uważają, że UE nie jest bardzo dobry pomysł. To jest paradoks UE i, moim zdaniem, To jest logiczną konsekwencją z różnych powodów. (Więcej…)

Gospodarka Hiszpanii XX wieku.

10Recenzja książki “Wieku, Hiszpania: Gospodarka” Jose Luis Garcia Delgado i Juan Carlos Jiménez. Książka ta udostępnia Najważniejsze fakty z hiszpańskiej gospodarki w XX wieku. Ma strukturę proste i skuteczne tymczasowe etapy w zależności od ewolucji gospodarki i wydarzeń politycznych, które miały miejsce, podzielona na trzy etapy, początkowo przez gospodarkę, ale ostatecznie składa się z czterech etapów, aby lepiej zrozumieć i podkreślić problemami okresu wojny domowej i poprzednich lat. Również, przez cały cały tekst są porównań z krajami sąsiadującymi, dotyczących wskaźników makroekonomicznych. (Więcej…)

Nowy kontrowersyjny techniki stosowane w marketingu.

9Znaczący wzrost gospodarczy w ostatnich dziesięcioleciach wraz z postępem technologicznym, To oznacza, że dyscyplina marketingu jest niezbędna w każdym biznesie. Nie tylko sprzedawać produktów, ale także inne cele, które pojawiają się wraz z upływem lat., takich jak szczegółowe studium umysł, aby znać ich wydajność i opracowanie działań handlowych w związku z tym. (Więcej…)

1 2